Главная

 

Home

You need to upgrade your Flash Player

Телефон доверия!

Для потребителей

Среда, 24 Апреля 2019 08:48
Оцените материал
(0 голосов)

ПРЕСС-РЕЛИЗ

по факту произошедшего инцидента

22.04.2019г. в мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 107

 22.04.2019г. в мун. Чадыр-Лунга во дворе двухэтажного дома по ул. Ленина, 107 группой жителей Чадыр-Лунги производилась рубка дерева. В результате падения одной из части дерева был повреждён надземный распределительный газопровод низкого давления диаметрами 50 и 25 мм, а также ряд других коммуникаций (линии электросетей и связи).

 Все виды земляных работ, рытью траншей, канав, а также по постройке и сносу строений, распиловке деревьев в охранной зоне газопровода в соответствии со ст. №79 Закона о природном газе должны согласовываться с оператором сети для того, чтоб не повредить коммуникации. В данном случае рубка дерева с оператором ООО «Гагауз-газ» не согласовывалась.

Так, 22.04.2019г. в 20 час. 25 мин. в аварийную службу филиала «Чадыр-Лунга-газ» ООО «Гагауз-газ» поступил звонок от жителя города, который сообщил о том, что дерево упало на газопровод и повредило его. В 20 час. 27 мин. аварийная бригада выехала на место инцидента. В 20 час. 30 мин. прибыв на место и оперативно изучив ситуацию в 20 час. 35 мин. был отключён повреждённый газопровод на ШГРП №31. Без газа остались 16 бытовых абонентов и 10 коммунально-бытовых объектов. На место была отправлена бригада для восстановления газоснабжения. Подача газа была восстановлена потребителям 23.04.2019г., в 12 час. 35 мин.

По данному факту согласно Приказа №66 от 23.04.2019г. по ООО «Гагауз-газ» проводится расследование. Данный инцидент обошёлся без человеческих жертв. Сумма экономического ущерба составила 3529,59 леев.

На место происшествия также прибыли сотрудники инспектората полиции, которые осуществляют проверку законности рубки дерева и выявления виновных лиц.

ООО «Гагауз-газ» гарантирует своим потребителям бесперебойную подачу газа и в случае возникновения аварий и инцидентов оперативное принятия необходимых мер по устранению их последствий.

 

 


 

 CONUNICAT DE PRESĂ

cu privire la incidentul ce a avut loc

la 22.04.2019 în mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 107

 

La 22.04.2019, în mun. Ceadîr-Lunga, în curtea unei case cu două etaje, de pe str. Lenin, nr.107, de un grup de locuitori ai mun. Ceadîr-Lunga, se efectua tăierea copacului. În rezultatul căderii uneia dintre părți a copacului, a fost deteriorat gazoductul subteran de distribuție, de presiune joasă, cu diametrul 50 și 25 mm, precum și alte comunicații (linii electrice și comunicații).

Toate tipurile de terasamente, săparea șanțurilor, precum și efectuarea construcțiilor, demolarea acestora, tăierea copacilor în zonele de protecție a rețelelor de gaze, conform art.79 al Legii cu privire la gazele naturale, trebuie să fie coordonate cu operatorul rețelelor de gaze naturale, pentru evitarea deteriorării a comunicațiilor. Pe cazul dat, tăierea copacului nu a fost coordonată cu operatorul SRL ”Gagauz-gaz”.

Astfel, la 22.04.2019. la ora 29 și 25 de min. la Serviciul de dispecerat și intervenție al filialei Ceadîr-Lunga-gaz a fost înregistrat un apel telefonic de la locuitorul orașului, care a sesizat despre faptul, că copacul a căzut asupra unui gazoduct și l-a deteriorat. La ora 20 și 27 de min., echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului. La ora 20.30 min., ajungând la locul incidentului și analizând imediat situația, la ora 20 și 30 min, gazoductul deteriorat a fost deconectat de la PPRG nr.31. Fără gaze naturale au rămas 16 abonații casnici și 10 obiecte de uz casnic comunale. La fața locului a fost trimisă o echipă pentru restabilirea alimentării cu gaze naturale. Furnizarea gazelor naturale consumatorilor a fost restabilită la 23.04.2019, ora 12.35 min.

În conformitate cu Ordinul nr.66 din 23.04.2019, pe faptul dat, la SRL ”Gagauz-gaz” se efectuează ancheta de serviciu. Acest incident a avut loc fără victime umane. Suma prejudiciului economice a constituit 3529, 59 de lei.

La locul incidentului, la fel, au sosit colaboratorii inspectoratului de poliție, care au efectuat controlul legalității tăierii copacului și depistarea persoanelor vinovate.

SRL ”Gagauz-gaz” garantează consumatorilor săi furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale, iar în cazul avariilor și incidentelor, întreprinderea imediată a măsurilor necesare pentru înlăturarea consecințelor acestora

 

Administrația SRL ”Gagauz-gaz”

 

 

Прочитано 2715 раз Последнее изменение Среда, 24 Апреля 2019 15:56
Другие материалы в этой категории: « ПРЕСС-РЕЛИЗ 04-11-2019 Comunicat de presă »