Главная Программа по соотвествию

 

Home

You need to upgrade your Flash Player

Телефон доверия!

Program de conformitate

Program de conformitate
pentru excluderea comportamentului discriminatoriu şi realizarea
obiectivului de independenţă a operatorul sistemului de distribuţie
a gazelor naturale SRL "Gagauz-Gaz”

Программа соотвествия для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора расределительной системиы природного газа ООО «Гагауз-Газ» 2020 г. (pdf)

 

План мер по внедрению программы соответствия 2020 г. (pdf).

 

План мер по внедрению программы соответствия 2019 г. (pdf).

 

Программа соотвествия для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора расределительной системиы природного газа ООО «Гагауз-Газ» 2019 г. (pdf)

 

Отчёт агента по соотвествию 2019 г. (pdf)

 

Отчёт агента по соотвествию 2018 г. (pdf).

 

 

 

 

Nr. d/o

Denumirea

unități de măsură

Cantitate

1

2

3

4

а)

investițiile în dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

mijloace de protecție electrochimică

buc.

0

accesorii aferente rețelelor de distribuție a gazelor naturale (SRM, PRM, etc.)

buc.

0

b)

investițiile în rețelele de gaze naturale existente

Reconstrucția, modernizarea

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

mijloace de protecție electrochimică

un.

2

accesorii aferente rețelelor de distribuție a gazelor naturale (SRM, PRM, etc.)

buc.

12

Procurări

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

Reparații capitale

rețele de distribuție a gazelor naturale (p/î, p/m, p/j)

km.

0,000

mijloace de protecție electrochimică

buc.

11

accesorii aferente rețelelor de distribuție a gazelor naturale (SRM, PRM, etc.)

buc.

6

d)

investițiile în clădiri și construcții

un.

4

e)

investițiile în tehnica de calcul, tele-radio comunicații

buc.

6

f)

investițiile în imobilizările necorporale

programe

0

g)

alte investiții legate de activitatea de distribuție a gazelor naturale

echipamente de măsurare a gazelor naturale

buc.

0

aparate de control și diagnostică

buc.

9

utilaje

buc.

2

mobilă

complect

1

lucrări de proiectare

proiecte

1